Propostes per a la comunitat educativa · Les rendez-vous de la communauté éducative


TALLERS OPLC 2024-25

Pel curs 2024-25, l’OPLC proposa una oferta de tallers pedagògics tan diversa com coherent, ancorada al nostre context territorial i associada a actors locals reconeguts.

Aquesta oferta és el resultat d’una profunda reflexió compartida amb els serveis acadèmics, per tal de donar resposta plenament als programes escolars així com als Parcours Éducatifs de l’Éducation Nationale.

És també l’emanació d’una de les missions de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, la de donar suport al món de l’ensenyament de/en català, tot aportant a la comunitat educativa eines, projectes i suports adaptats a les ambicions de la seua tasca essencial: la formació i el desenvolupament del nostre jovent.

Proposta adreçada a les classes bilingües francès-català del primari i del secundari, el curs 2024-25, prèvia concertació amb l’OPLC.

Acompanyaments possibles: OPLC · OPLC via PREC · Pass Culture

Pour l’année scolaire 2024-25, l’OPLC propose une offre d’ateliers pédagogiques aussi diversifiée que cohérente, ancrée dans notre contexte territorial et mobilisant des acteurs locaux reconnus.

Cette offre est le résultat d’une réflexion approfondie et partagée avec les services académiques, afin de répondre pleinement aux programmes scolaires ainsi qu’aux Parcours Éducatifs de l’Éducation Nationale.

Elle est, aussi, l’émanation de l’une des missions de l’Office public de la langue catalane, celle de soutenir le monde de l’enseignement de/en catalan, en mettant à disposition de la communauté éducative des outils, des projets ainsi que des supports adaptés aux ambitions de leur tâche essentielle : la formation et l’épanouissement de notre jeunesse.

Propositions s’adressant aux classes bilingues français-catalan du primaire et/ou du secondaire, l’année scolaire 2024-25, sous réserve de concertation préalable avec l’OPLC.

Accompagnements possibles : OPLC · OPLC via PREC · Pass Culture


IVAN CARBONELL · LLETRES COMPARTIDES 2024

Del 26/11 al 29/11 · Du 26/11 au 29/11

Aquesta tercera edició de Lletres Compartides, l’escriptor valencià Ivan Carbonell ens visita, del 26/11 al 29/11.

Acolliu-lo a la vostra classe!

Pour cette troisième édition de Lletres Compartides, l’écrivain valencien Ivan Carbonell nous rend visite.

Recevez-le dans vos classes !


CICLE GAUDÍ 2024!

Sessions gratuites per a col·legians, liceans, estudiants i ensenyants.

Consulteu el programa!

CICLE GAUDÍ 2024 – Office public de la langue catalane (oplcat.eu)

Accés libre pour les lycéens et les étudiants. 

Consultez le programme !

+Infos contact@oplcat.eu


Premi Audiovisual OPLC de la Nit de Sant Jordi 2024

Contre les violences de genre et le harcèlement · Contra les violències de gènere i l’assetjament

En partenariat avec Òmnium Cultural Catalunya Nord et dans le cadre des Premis Nit de Sant Jordi, l’OPLC ouvre le PRIX AUDIOVISUEL 2024, destiné à des créations audiovisuelles inédites, en catalan et conçues comme un support & outil de sensibilisation grand public contre les violences de genre et le harcèlement.

De concert amb Òmnium Cultural Catalunya Nord i dins del marc dels Premis Nit de Sant Jordi, l’OPLC convoca el PREMI AUDIOVISUAL 2024, destinat a creacions audiovisuals inèdites, en llengua catalana i pensades com a suport i eina de sensibilització gran públic contra les violències de gènere i/o l’assetjament.

>>>> Ensenyants de/en català: suport a la creació audiovisual possible. A la demanda de l’ensenyant, l’OPLC proposa un acompanyament tècnic del grup classe, en la seua creació col·lectiva per al Premi Audiovisual.

>>>> Informacions i reserves aquí https://forms.gle/S1fPkZTUbRfe8sgn7

+ infos contact@oplcat.eu


Demaneu les nostres produccions! Commandez nos productions!

Formulari de comanda per a ensenyants de/en català

Ompliu el següent formulari, indicant si us plau el nombre d’exemplars sol·licitats per a cada publicació · Renseignez le formulaire suivant. Veuillez indiquer le nombre d’exemplaires souhaités pour chaque production.

La vostra comanda us espera a la seu de l’OPLC · Votre commande sera à retirer au siège de l’OPLC.


MINIDOCS, CORREMOTS, CANTAMOTS!

Noves sèries per a ensenyants de/en català · Produites par l’OPLC et réalisées par Ampli Productora.

YouTube https://www.youtube.com/…/UCbnPY_bnzplusq…/featured

Demaneu la nova clau USB de recursos OPLC! · Réservez votre nouvelle USB de ressources OPLC !

contact@oplcat.eu

MINIDOC CAPBREUS amb Joan Peytaví · Tota una lliçó de comunicació política de Jaume II, rei de Mallorca, comte de Rosselló i Cerdanya, senyor de Montpeller i Omeladès. Una obra d’art al servei d’un reialme jove, fràgil i amenaçat: els Capbreus de Cotlliure, Argelers, Estagell, Millars, Talteüll, Clairà i Sant Llorenç de la Salanca.

MINIDOC LLIBRE VERD amb Aymat Catafau · Fins a la Revolució francesa, el Llibre Verd Major va regir la vida dels territoris nord-catalans. A la vila de Perpinyà, la que fou la segona més important de la corona catalana, encara es conserva aquest monumental recull de textos legals d’un període de gairebé set segles. Descobriu el nostre Antic Règim!

MINIDOC MESTRE DE CABESTANY amb Olivier Poisson · Un fantasma recorre Europa… Itinerant, genial i anònim, el Mestre de Cabestany marcarà l’art romànic català. La seua identitat, però, resta encara un misteri.

MINIDOC DINAMITERIA NOBEL Amb Esteban Castaner Muñoz · 4 000 tones de dinamita produïdes cada any, al bell mig de la Costa Vermella. Una força explosiva, al servei de les obres més colossals arreu del món. L’orgull dels milers d’obreres i obrers que s’hi succeïren. Descobriu la història de la Dinamiteria Nobel de Paulilles.

MINIDOC LA PINOSA amb Jaume Taurinyà · De les fargues medievals a les explotacions contemporànies, la mineria i la metal·lúrgia han marcat el nostre territori. Endinseu-vos a les galeries de la La Pinosa. Una història de ferro i de roc, de minaires de pedra picada, i de resistents!


EL VIOLENTÒMETRE A ESCOLA

Seqüència-Taller de prevenció de les violències de gènere i de l’assetjament en context escolar.

Séquence-Atelier de prévention des violences de genre et du harcèlement en milieux scolaire.

Taller gratuït obert al món de l’ensenyament de/en català: escolar (de CM2 a Terminal), universitari i de formació d‘adults.

Atelier gratuit pour le monde de l’enseignement de/en catalan: scolaire (du CM2 au terminal), universitaire et dans la formation des adultes.

·Disponibilitats

Dijous i divendres.
2023 · del 28/09 al 15/12
2024 · del 11/01 al 05/07

contact@oplcat.eu · 07 56 10 66 92


ALCARRÀS · CARLA SIMÓN · CICLE GAUDÍ 2023

Drama · 120 min · VOSTFR · Sessions gratuites per a col·legians, liceans, estudiants i ensenyants. Recursos pedagògics disponibles. Dins del Cicle Gaudí 2023 de cinema en català.

Consulteu-ne el programa!

Accés libre pour les lycéens et les étudiants. Des ressources pédagogiques disponibles afin de préparer votre exploitation pédagogique. Dans le Cicle Gaudí 2023 de cinéma en catalan. Demandez le programme !

+ infos contact@oplcat.eu


LA VIDA SENSE LA SARA AMAT · LAURA JOU · CICLE GAUDÍ 2023

Drama · 90 min · VOSTFR · Sessions gratuites per a col·legians, liceans i estudiants. Recursos pedagògics disponibles i accés previ al film possible per a preparar-ne l’explotació pedagògica. Dins del Cicle Gaudí 2023 de cinema en català. Consulteu-ne el programa!

Accés libre pour les lycéens et les étudiants. Des ressources pédagogiques disponibles et visionnage du film possible afin de préparer votre exploitation pédagogique. Dans le Cicle Gaudí 2023 de cinéma en catalan. Demandez le programme !

+ infos contact@oplcat.eu


Lletres compartides 2023 · Miquel Rayó

Escriptor, educador i activista ecologista, el mallorquí Miquel Rayo serà a casa nostra del 28/11 al 30/11. Convideu-lo a la vostra classe!

Écrivain, éducateur et activiste écologiste, le majorquin Miquel Rayo nous rendra visite du 28/11 au 30/11. Recevez-le en classe !

+ Infos contact@oplcat.eu