OUTILS

IMG_0631
MATERIAL EN LÍNIA
Matériel en ligne
membres2
BONES ADRECES
Bonnes adresses
IMG_1516
DICCIONARIS - TRAD.
Dico - traducteurs
membres1
DESCÀRREGUES
Téléchargements

Material en línia / Matériel en ligne

L’Institut Ramon Llull és una organització cultural depenent de la Generalitat de Catalunya i del govern de balear creada el 2002 amb l’objectiu de “promoure la llengua i la cultura catalanes internacionalment”.


Viquiportal de la Llengua Catalana és fet per a tots els que estiguin interessats en la llengua i literatura catalana i tot allò relacionat amb aquesta llengua.


Vikipèdia en català és l’edició de la Viquipèdia en català. Fundada el 16 de març del 2001 (la segona després de la versió en anglès), aquesta edició va arribar a 100.000 articles el 18 de gener del 2008, 200.000 el setembre del 2009 i 500.000 el març del 2016. Té actualment uns 645 000 articles.


Enciclopèdia.cat és el principal portal de continguts de referència en català. Un univers de continguts en continu creixement, amb més de 800.000 articles de 45 obres diferents i de temàtica molt diversa: llengua, història, economia, art, política, geografia, ciència, natura…i molts diccionaris !

L’Institut Ramon Llull est une organisation culturelle dépendante de la Generalitat de Catalunya et du Gouvernement des Iles Baléares créée en 2002 en vue de « promouvoir la langue et la culture catalane à l’international ».


Portail Wikipédia de la Langue Catalane est fait pour toutes les personnes intéressées par la langue et la littérature catalanes et tout ce qui concerne cette langue.


Wikipédia en catalan est l’édition de Wikipédia en catalan. Fondée le 16 mars 2001 (la seconde après la version anglaise), cette édition atteint 100 000 articles le 18 janvier 2008, 200 000 en septembre 2009 et 500 000 en mars 2016. Elle a actuellement quelques 645 000 articles.


Enciclopèdia.cat est le principal portail de contenus de référence en catalan. Un univers aux contenus en constante évolution, avec plus de 800 000 articles de 45 œuvres différentes et aux thèmes très divers : langue, histoire, économie, art, politique, géographie, science, nature …et énormément de dictionnaires !

Bones adreces / Bonnes adresses

RODAMOTS

Amb RodaMots cada dia (de dilluns a divendres) podeu rebre, per correu electrònic o Twitter, un breu missatge amb una paraula o una expressió, amb el seu significat i exemples. Subscriviu-vos-hi!


I quan s’acabi el confinament…

Surtdecasa.cat
és una plataforma digital d’informació cultural de proximitat, amb edicions territorials en diferents punts de la geografia catalana. Un mitjà que vol donar veu a les propostes culturals del territori i ser un punt de trobada de persones que tenen una mirada creativa i innovadora sobre el món.


Universitat Catalana d’Estiu
Des de fa més de 50 anys, la Universitat Catalana d’Estiu s’organitza a Prada a l’agost. Una setmana plena d’activitats universitàries, culturals i esportives en forma de cursos, conferències, tallers i trobades per a centenars de participants. També s’hi imparteixen cursos de català.

RODAMOTS

Avec RodaMots tous les jours (du lundi au vendredi), vous pouvez recevoir, par email ou Twitter, un court message avec un mot ou une expression, avec sa signification et ses exemples. Abonnez-vous!


Et quand le confinement sera terminé…

Surtdecasa.cat
C’est une plate-forme numérique d’informations culturelles de proximité, avec des éditions locales dans les différentes parties de la Catalogne. Un média qui veut faire écho aux propositions culturelles du territoire et être un point de rencontre pour des gens qui ont une vision créative et innovante du monde.


Université Catalane d’été
Depuis plus de 50 ans, l’Université Catalane d’Eté est organisée à Prades au mois d’aout. Une semaine pleine d’activités universitaires, culturelles, sportives sous forme de cours, de conférences, d’ateliers et de rencontres pour des centaines de participants. Des cours de catalans y sont également donnés.

Diccionaris - trad. / Dico - traducteurs

Google Trad. Cat/Fr

Efectiu per traduir un text curt i tenir un significat global. Però estigueu atents a falsos amics i a vegades traduccions sorprenents…

Però atenció als falsos amics i a les traduccions fantasistes. Relectura obligatòria i la traducció és més fidel de català cap a francès.


OPTIMOT : Servei de consulta individual per als vostres dubtes lingüístics.


Diccionaris de definicions, traduccions, sinònims 

dlc.iec.cat

www.diccionaris.cat 

www.diccionari.cat

Enciclopedia.cat és el principal portal de continguts de referència en català. Un univers de continguts en continu creixement, amb més de 800.000 articles de 45 obres diferents i de temàtica molt diversa: llengua, història, economia, art, política, geografia, ciència, natura… I molts diccionaris.

Un indispensable també és l’Alcover i Moll, on apareixen totes les variants dialectals.

Google Trad. Cat/Fr

Efficace pour traduire un court texte et en avoir le sens global. Mais attention aux faux-amis et à des traductions parfois surprenantes…

Mais attention aux faux amis et aux traductions fantaisistes. La relecture obligatoire et traduction est plus précise du catalan vers le français.


OPTIMOT : Service de consultation individuelle pour vos doutes linguistiques


Dictionnaires de définitions, traductions, synonymes

 

dlc.iec.cat

www.diccionaris.cat 

www.diccionari.cat

 

Enciclopedia.cat est le principal portail de contenu de référence en catalan. Un univers aux contenus en constante évolution, avec plus de 800 000 articles de 45 oeuvres différentes et aux thèmes trés divers : langue, histoire, Économie, art, politique, géographie, science, nature…et de nombreux dictionnaires !

Un incontournable est également l’Alcover i Moll où toutes les variantes dialectales apparaissent.

 

Descàrregues / Téléchargements

Nomenclàtor toponímic de Catalunya Nord : aquí

Atlas de Catalunya Nord: aquí


Per anar molt lluny, una tesi sobre la gramàtica del rossellonès: aquí


Vocabulari en imatges s’adreça a les persones que no coneixen la llengua catalana. Té dues parts: una primera part de vocabulari en imatges i una segona part integrada per una guia de conversa molt breu. El vocabulari té més de 1.000 paraules en català, que apareixen associades a una il·lustració i estan agrupades per temes.

Comencem a parlar és un recull de converses sobre temes de la vida quotidiana que comencen per un nivell bàsic i van augmentant de dificultat. Les converses estan agrupades pels temes següents: les persones, els llocs, la casa i l’entorn, les hores i els dies, la feina, el mercat i les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure. Els diàlegs es poden llegir en format PDF i escoltar en MP3.


El programari lliure LibreOffice en català amb més explicacions allà, a la pàgina de Softcatalà.


Llista en català de Swadesh

és una llista de paraules que pertanyen a una part del lèxic més resistent als canvis establerta pel lingüista i antropòleg nord-americà Morris Swadesh als anys 50. S’utilitza en lingüística comparada, lingüística històrica i també en antropologia per a identificar el lèxic bàsic de qualsevol llengua estudiada per la primera vegada, així com establir el grau de proximitat de dues o més llengües. Correspon a un vocabulari bàsic que se suposa que es troba en tots els idiomes.

 

Nomenclature toponimique de Catalunya Nord : aquí

Atlas de Catalogne Nord : aquí


Pour aller plus loin, une thèse sur la grammaire du roussillonnais : aquí


Vocabulaire en images s’adresse aux personnes qui ne connaissent pas la langue catalane. Il se compose de deux parties: une première partie de vocabulaire en images et une deuxième partie constituée d’un guide de conversation très court. Le vocabulaire comprend plus de 1 000 mots en catalan, associés à une illustration et regroupés par sujet.

Comencem a parlar est un recueil de conversations sur des sujets de la vie quotidienne qui commencent par un niveau de base en augmentant en difficulté. Les conversations sont regroupées selon les thèmes suivants : les personnes, les lieux, la maison et l’environnement, les heures et les jours, le travail, le marché et les magasins, la nourriture, les services, la santé et les loisirs. Les dialogues peuvent être lus au format PDF et s’écouter en MP3.


Le logiciel LibreOffice gratuit en catalan avec plus d’explications ici, sur la page Softcatalà.


Llista – liste de Swadesh – fr:cat

La liste Swadesh est une liste de mots appartenant à une partie du lexique la plus résistante au changement établie par le linguiste et anthropologue américain Morris Swadesh, dans les années 1950. Elle est utilisée en linguistique comparée, en linguistique historique et aussi en anthropologie pour notamment identifier le lexique de base de toute langue étudiée pour la première fois, ainsi qu’établir le degré de proximité de deux ou plusieurs langues. Elle correspond à un vocabulaire de base censé se retrouver dans toutes les langues.