A Perpinyà, una Viquimarató 2022 de pel·lícula! / Un Viquimarató 2022 dédié aux films et séries en catalan à Perpinyà !

La Viquimarató de la Llengua Catalana és una activitat organitzada anualment per Amical Wikimediai la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2013. L’any 2020, s’hi van sumar tots els territoris de parla catalana. La Viquimarató té lloc del divendres 18 de novembre al divendres 25 de novembre  de 2022. Hi participen tots els  set territoris de parla catalana : l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya del Nord, la Franja d’Aragó, les Illes Balears i el País Valencià. Durant la Viquimarató, els voluntaris amplien amb referències fiables els articles de la Viquipèdia relacionats amb una temàtica concreta.

El tema de la Viquimarató 2022 és « Pel·lícules i sèries en català ».

A part de redactar articles en català, també és possible traduir articles de la Viquipèdia a altres llengües. En tot cas, la Viquimarató és, sempre, una excel·lent introducció a la Viquipèdia oberta a tothom.

En línia

La Viquimarató té lloc en línia i se pot participar en qualsevol moment de la setmana que dura. Consulteu els horaris del servei de suport en línia 

Presencial

La Viquimarató també compta amb actes presencials en diverses localitats. A Perpinyà, s’organitza una trobada presencial el divendres 18 de novembre, a partir de les 17h, al Casal de Perpinyà. La trobada començarà amb una petita introducció a l’enciclopèdia, al seu funcionament i a les seues eines d’edició. Cal portar ordinador portàtil o tablet!  

Concurs

La Viquimarató també proposa un concurs. Per a participar-hi, cal apuntar-se a l’apartat d’inscripcions i fer servir l’etiqueta #viquillengua7x7 al formulari emergent que s’activa un cop es prem el botó «publica els canvis». El concurs preveu diversos premis, com ara subscripcions a Filmin, pel·lícules en USB o DVD i marxandatge (bosses de tela, samarretes, cantimplores…). També se sortejarà d’altres presents entre les persones inscrites.

Sistema de puntuació del concurs

  • 1 punt per cada 1.000 octets afegits
  • 2 punts per cada article nou creat
  • 3 punts si s’afegeixen 3.600 octets a un article existent
  • 3 punts si s’afegeixen 3.600 octets de wikitext (plantilles, cites, imatges)
  • 6 punts si es crea un article (2 punts) i s’hi introdueixen 4.000 octets (4 punts)
  • 1 punt extra en cada cas si l’article és de la llista proposada pels territoris

– – – –

VIQUIMARATÓ 2022

Le Viquimarató de la langue catalane est organisé tous les ans, depuis 2013, par l’Amical Wikimedia et le Secrétariat à la politique linguistique de la Generalitat de Catalogne. En 2020, tous les territoires de langue catalane ont rejoint cet événement. Le Viquimarató se déroule du vendredi 18 novembre au 25 novembre 2022.Les sept territoires de langue catalane y participent : l’Alghero, l’Andorre, la Catalogne, la Catalogne Nord, la Franja aragonaise, les Îles Baléares et le Pays Valencien. Pendant le Viquimarató, les bénévoles enrichissent les articles de la Wikipédia catalane en lien avec la thématique désignée.

Le thème du Viquimarató 2022 est «Films et séries en catalan».

Outre la rédaction d’articles en catalan, il est également possible de traduire des articles de la Wikipédia catalane à d’autres langues. Aussi, le Viquimarató reste toujours une excellente introduction, ouverte à tous, à l’univers Wikipédia. 

En ligne

Le Viquimarató se déroule en ligne et la participation y est toujours possible à n’importe quel moment (veuillez consulter les horaires de l’assistance en ligne sur le site dédié suport en línia

En présentiel

Le Viquimarató prévoit également des événements présentiels dans plusieurs villes des pays catalans. À Perpignan, une rencontre présentielle vous est proposée le vendredi 18 novembre, à partir de 17h, au Casal de Perpinyà. Cette rencontre débutera par une brève introduction à l’encyclopédie, à son fonctionnement ainsi qu’à ses outils d’édition. Merci d’apporter votre ordinateur portable ou votre tablette!

Le jeu

Par ailleurs, le Viquimarató propose également un jeu. Pour y participer, vous devez vous inscrire sur inscripcions et signer vos contributions avec #viquillengua7x7 après avoir cliqué sur « publier les modifications ». Plusieurs prix sont à gagner, tels que des abonnements à Filmin, des films sur clé USB ou DVD ainsi que de menus présents (des sacs, des T-shirts, des gourdes…). D’autres cadeaux seront offerts aux personnes inscrites par tirage au sort.

Système de notation du jeu

    • 1 point pour 1 000 octets ajoutés

    • 2 points pour chaque nouvel article créé

    • 3 points si 3 600 octets sont ajoutés à un article existant

    • 3 points si 3 600 octets de texte wiki sont ajoutés (modèles, citations, images)

    • 6 points si un article est créé (2 points) et si 4 000 octets sont saisis (4 points)

    • 1 point supplémentaire si l’article fait partie de la liste proposée par les territoires