• APRENDRE

  Apprendre

  +
 • PRACTICAR

  Pratiquer

  +
 • EINES

  Outils

  +
 • PRODUCCIONS

  Productions

  +
 • L’OPLC, què és això?

  INSTITUCIONS FUNDADORESInstitutions fondatrices CONSELL CIENTÍFICConseil scientifique COL·LEGI ASSOCIATIUCollège associatif Històric / Historique Des de fa decennis, molts actors dels Pirineus-Orientals, …

  +

  Pourquoi apprendre le catalan ?

  El català és una llengua romànica El català, com l’espanyol, el francès o l’italià, és una llengua romànica. El català …

  +

  Produccions

  PRODUCTIONS

  Trobeu aquí les nostres produccions / Trouvez ici nos productions.

  Pel curs 2024-25, l’OPLC proposa una nova oferta de tallers pedagògics escolars en català. Una oferta diversa, ancorada al nostre context territorial i associada a actors locals reconeguts. Pour l’année scolaire 2024-25, l’OPLC propose une nouvelle offre d’ateliers pédagogiques scolaires en catalan. Une offre diversifiée, ancrée dans notre contexte territorial
  · EL RECULL DE POESIA · LE RECUEIL DE POÉSIE · TOTHOM DIFERENT, TOTHOM IGUAL · ELS PREMIS A L’ÉLOQÜÈNCIA · LES PRIX À L’ÉLOQUENCE · · Petite, moyenne et grande sections · École Louis Torcatis · Ille-sur-Têt · Illa IGUALS · Moyenne et grande sections · Classe Conflent ·
  Nos guides Les bones pràctiques vous aideront à valoriser votre signalétique ainsi que vos diverses communications à travers d’un bilinguisme fonctionnel, homogène et de qualité. Les nostres guies Les bones pràctiques us ajudaran a valoritzar la vostra retolació així com les vostres diverses comunicacions, gràcies a un bilingüisme funcional, homogeni
  EL CASOT DELS ARISTIDES · podcast Faisant suite à un projet porté dès 2022 par des élèves de collège en section bilingue catalan et dont l’objectif était de lutter contre les violences de genre à partir d’un outil de prévention, El Violentòmetre, les élèves bilingues du lycée Maillol de Perpignan
  Enregistrament: AMPLI Productora amb veus de Violeta Tubert, Sebastià Girard i Rémy Farré Pere Verdaguer i Juanola (Banyoles, 1929 – Perpinyà 2017) va ser un dels autors més prolífics de Catalunya Nord amb els seus treballs sobre dialectologia i literatura nord-catalanes. Fou professor d’institut abans d’ingressar a la Universitat de Perpinyà

  7 mars 2024

  CICLE GAUDÍ 2024

  Cinéma catalan et en catalan pour tous! El Cicle Gaudí vos proposa una selecció de les millors produccions cinematogràfiques recents en català, subtitulades al francès. Animat per l’Acadèmia del Cinema Català i impulsat per diversos actors associatius de casa nostra, aquest projecte transfronterer rep el suport de l’Oficina Pública de

  17 janvier 2024

  KIT PORTES OBERTES 2024

  L’OPLC propose un KIT communication Portes Ouvertes pour promouvoir la transmission et l’enseignement du catalan, ainsi que pour en présenter les parcours scolaires. L’OPLC proposa un KIT comunicació Portes Obertes per a promoure la transmissió i l’ensenyament del català, així com per a presentar-ne l’oferta escolar. Concebut per a fornir
  De concert amb l’Acadèmia de Montpeller, l’OPLC publica la derivació bilingüe, francès-català, de la Carta de la laïcitat a l’escola. El cartell de la Carta, en format A1, està sent distribuït a tots els establiments de 1r i de 2n grau del departament. En partenariat avec l’Académie de Montpellier, l’OPLC

  17 octobre 2023

  MAURICI AUZEVILLE

  El tenor de Salses · Une invitation sonore · Expo Una exposició multimèdia, bilingüe i itinerant, per a retre homenatge al cantant d’òpera nord-català Maurici Auzeville (1926-2003). Una Iniciativa de l’Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT-UPVD), de concert amb l’Oficina Pública de la Llengua Catalana (OPLC) i l’Associació per a l’Ensenyament del
  Toutes les informations pour bien choisir son cours. Les acteurs, les lieux, les horaires ainsi que les diverses modalités : les cours du soir, les certificats officiels, la formation professionnelle, etc. Toute l’offre des cours de catalan pour tous, en un seul dépliant OPLC. Bonne rentrée ! Tot el que