L’OPLC llança la seva pàgina Facebook / L’OPLC lance sa page Facebook

https://www.facebook.com/OfficePublicdelaLangueCatalane/

En motiu del dia de Sant Jordi, l’OPLC llança la seva pàgina de Facebook bilingüe cat/fr que té com a objectius ser una eina d’aprenentatge i un aparador per compartir informacions i notícies sobre la llengua catalana. Benvinguts doncs a la pàgina de l’Oficina Publica de la Llengua Catalana, establiment públic encarregat de la promoció i la difusió de la llengua catalana. L’objectiu d’aquesta pàgina és informar-vos de les novetats relacionades amb la llengua catalana del nostre departament, de les eines disponibles per aprendre-la, de les nostres accions i de les dels nostres membres.

A l’occasion de la Sant Jordi, l’OPLC lance sa page Facebook bilingue cat/fr qui a pour objectifs d’être un outil d’apprentissage ainsi qu’une vitrine pour partager les informations et l’actualité de la langue catalane. Bienvenue sur la page de l’Office Public de la Langue Catalane, établissement public en charge de la promotion et de la diffusion de la langue catalane. Cette page a pour objectifs de vous informer de l’actualité liée à la langue catalane dans notre département, des outils disponibles pour l’apprendre, sur nos actions et celles de nos membres.