Dimecres, « MIL DIMONIS » dins L’INDÉPENDANT / Mercredi, « MIL DIMONIS » dans L’INDÉPENDANT

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica : 

Gràcies a L’Indépendant, tots els nins i les nines de Catalunya Nord podran obtenir la llur revista Mil Dimonis, malgrat el confinament ! El proper dimecres 6 de maig, SOBRETOT penseu a demanar als vostres pare i mare de comprar el diari ! DEDINS hi haurà el darrer número de la revista. A més dels habituals lectors·res de MIL DiMONIS –els que fan català a les escoles amb els intervinents de l’APLEC i que són en classes bilingües-, aquest mes de maig TOTS·ES els alumnes del departament podran tenir entre mans la revista en català de l’APLEC Mil Dimonis. Com sempre : còmics, conte, jocs, articles i el racó de la mainada ! Tot en català.

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, communique :

Grâce à L’Indépendant, tous les enfants de Catalogne Nord pourront lire leur revue Mil Dimonis, malgré le confinement ! Le mercredi 6 maiSURTOUT pensez à demander à vos parents d’acheter le journal ! À l’intérieur il y aura le dernier numéro de la revue. En plus des lecteurs et lectrices de MIL DiMONIS, ce mois-ci TOUS les élèves du département pourront avoir entre leurs mains la revue en catalan de l’APLEC.Comme toujours : BD, conte, jeux, articles et le « Racó de la mainada » ! Tot en català.